Stabilné stavebniny s dlhoročnou tradíciou už od roku 1993
eshop@ropspol.sk
+421 918 755 181
Práve sa nachádzate: Úvod > Produkty - Cement cemmac SUPRACEM 25kg 42,5 R

Produkty

Cement cemmac SUPRACEM 25kg 42,5 R

Cement cemmac SUPRACEM 25kg 42,5 R

Portlandský cement STN EN 197-1 CEM I 42,5 R

Popis:

Portlandský cement CEM I 42,5 R sa vyrába jemným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku a sadrovca. Dosahuje vysoké pevnosti a je vyrábaný bez prísady vysokopecnej trosky. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

 

Fyzikálne a mechanické vlastnosti

Dosahované hodnoty
Norma EN 197-1
Pevnosť v tlaku po 2 dňoch (MPa)
26,1 - 31,8
≥ 20
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa)
53,5 - 59,2
≥42,5 ≤ 62,5
Začiatok tuhnutia (min.)
160 - 220
≥ 60
Objemová stálosť Podľa Le-Chateliera (mm)
0 - 1,5
≤ 10

 

 Použitie:

Portlandský cement CEM I 42,5 R sa používa k výrobe betónov vysokých pevnostných tried, pre náročné konštrukcie zo železobetónu a predpätého betónu, pre všetky druhy občianskych a priemyselných stavieb. Ďalej ho možno použiť na špeciálne zálievky stykov a železobetónových montovaných konštrukcií. Je vhodný na spracovanie v prostredí do 5 oC. Pod teplotu 5 oC je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad.

Výhody:

Cement tohto druhu má rýchly nárast počiatočných pevností a vykazuje dobrú spracovateľnosť.

4.44 EUR s DPH
4.08 EUR s DPH
Zľava: 0.36 EUR s DPH
ks