Stabilné stavebniny s dlhoročnou tradíciou už od roku 1993
eshop@ropspol.sk
+421 918 755 181
Práve sa nachádzate: Úvod > Produkty > Cement cemmac OPTIMCEM 25kg 32,5 S-V

Produkty

Cement cemmac OPTIMCEM 25kg 32,5 S-V

Cement cemmac OPTIMCEM 25kg 32,5 S-V

Cement CEM II/B-M (S-V) 32,5 R
Portlandský zmesový cement STN EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

 

Fyzikálne a mechanické vlastnosti Dosahované hodnoty Norma EN 197-1
Pevnosť v tlaku po 2 dňoch (MPa) 25,1 - 29,1 ≥ 20
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) 52,5 - 57,6 ≥42,5 ≤ 62,5
Začiatok tuhnutia (min.) 160 - 216 ≥ 60
Obsah aditív (%) 9 - 13 6-20
Objemová stálosť Podľa Le-Chateliera (mm) 0 - 1,5                            ≤ 10                       
Obsah SO3 (%) 3,5 - 3,7 ≤ 4,0
Obsah Cl (%) 0,04 - 0,07 ≤ 0,10

 

 

Použitie:

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 32,5 R sa používa k výrobe prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných tried, k výrobe prefabrikovaných betónových prvkov, murovacích materiálov a omietok, podkladných betónov a poterov. Je vhodný na spracovanie v prostredí do 5 oC. Pod teplotou 5 oC je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad.

Výhody:

Cement tohto druhu má dobrú spracovateľnosť, veľmi dobrú objemovú stálosť a je odolný voči chemickým vplyvom.

6.96 EUR s DPH
5.16 EUR s DPH
Zľava: 1.80 EUR s DPH
ks